europower, s. r. o.


Expert na obnovu a rekonštrukciu bytových domov

Profil spoločnosti

Spoločnosť je zameraná na obnovu a rekonštrukciu jestvujúcich vo väčšine nevyhovujúcich rozvodov plynu, vodovodu, kanalizácie a vykurovacej sústavy